prace wysokościowe ekspertyzy

Na zlecenie wykonujemy pomiary oraz tworzymy dokumentację fotograficzną i filmową niezbędne do wykonania ekspertyzy oraz przeglądy techniczne w miejscach trudno dostępnych. Zajmujemy się również montażem urządzeń pomiarowych.